Sprzęt

wiertnica geologiczna

Penetrometers

CPT/CPTU STATIC CONE PENETROMETER 200kN/TR GEOMIL The penetrometer 200 kN/TR manufactured by Dutch company GEOMIL  is designed for geotechnical static […]

czytaj więcej grafika

Warto wiedzieć

usługi geologiczno – inżynierskie

Geologia

to nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem budowy, własności i historii skorupy ziemskiej oraz procesami i zjawiskami zachodzącymi we wnętrzu Ziemi i na jej powierzchni, dzięki którym ulega ona przeobrażeniom. Jako samodzielna nauka geologia istnieje od XVIII wieku. Wyniki poszczególnych działów geologii podstawowej wykorzystywane są do celów praktycznych w tzw. geologii stosowanej – (m. in. geologii złóż, hydrogeologii i geologii inżynierskiej).

Opracowania EN