Sprzęt

wiercenia geologiczne

Wiertnice

WIERTNICA GEOLOGICZNA H35SM Uniwersalna wiertnica geologiczna H35S.M służy do wykonywania pionowych otworów metodą obrotową z użyciem płuczki (prawy obieg) oraz […]

czytaj więcej strzałka

Warto wiedzieć

usługi geologiczno – inżynierskie

Geologia

to nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem budowy, własności i historii skorupy ziemskiej oraz procesami i zjawiskami zachodzącymi we wnętrzu Ziemi i na jej powierzchni, dzięki którym ulega ona przeobrażeniom. Jako samodzielna nauka geologia istnieje od XVIII wieku. Wyniki poszczególnych działów geologii podstawowej wykorzystywane są do celów praktycznych w tzw. geologii stosowanej – (m. in. geologii złóż, hydrogeologii i geologii inżynierskiej).

Badania polowe

Wiercenia geologiczne

Przedsiębiorstwo Geologiczne Geoprojekt Szczecin posiada obecnie trzy wiertnice o napędzie kołowym, wiertnicę poruszającą się na gąsienicach oraz trójnogi wiertnicze stosowane na pontonach lub w trudno dostępnym terenie, a także próbniki przelotowe. Wykonujemy wiercenia geologiczne w celu ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich, instalacji kolumn filtrowych studni lub otworów obserwacyjnych, a także poszukując złóż surowców mineralnych. Posiadanym sprzętem jesteśmy w stanie wykonywać:
 • geologiczne wiercenia rdzeniowe do głębokości 150 m (wiertnica H35 SM),
 • geologiczne wiercenia rurowane do głębokości 30-50 m (wiertnica H30, H35SM, zestaw ręczny),
 • geologiczne wiercenia rurowane z ciągłym poborem prób z użyciem próbnika BPE (wiertnica H35SM)
 • geologiczne wiercenia nierurowane do głębokości 50 m (wiertnica ŁBU, H30, H35SM, BIRDIE),
 • geologiczne wiercenia płuczkowe dla potrzeb badań presjometrycznych (BIRDIE, H35SM)
 • geologiczne wiercenia małośrednicowe do głębokości 15 m (próbnik przelotowy).
Ponadto w przypadku konieczności zbadania układu warstw w szerszym przekroju, bądź pobrania próbek gruntu o bardzo dużej masie wykonujemy WYKOPY PRÓBNE, zaś na potrzeby renowacji, modernizacji lub rozbudowy istniejących obiektów lub prowadzenia budów w ich bezpośrednim sąsiedztwie – ODKRYWKI FUNDAMENTÓW. Szczegóły techniczne dotyczące wiertnic znajdują się w zakładce sprzęt.

Sondowania

Przedsiębiorstwo Geologiczne Geoprojekt Szczecin posiada w swoim asortymencie obecnie najczęściej stosowane rodzaje sond pozwalające na określenie parametrów różnych rodzajów gruntu, są to:
 • sondowania statyczne sondą stożkową CPT i CPTU z zapisem elektronicznym interpretowane przy użyciu programu CPT Star,
 • sondowania dynamiczne sondą DPL, DPM, DPH i DPSH,
 • sondowania sondą cylindryczną SPT (BDP),
 • sondowania sondą krzyżakową SLVT.
Szczegóły techniczne dotyczące poszczególnych typów sond znajdują się w zakładce sondy.

Badania Specjalistyczne

Wykonujemy również specjalistyczne badania geologiczne i geotechniczne pozwalające na określenie mechanicznych parametrów gruntu:
 • badanie płytą statyczną VSS - badanie określa zagęszczenie warstwy nasypu, nośność i zagęszczenie podłoża oraz niektórych typów podbudów. Badanie to pozwala na uzyskanie wyniku modułu odkształcenia pierwotnego E1, wtórnego E2 wskaźnika odkształcenia Io. Charakteryzuje ono strefę do głębokości 30-50 cm poniżej płyty.
 • jako jedyni w Polsce wykonujemy rutynowo badania presjometryczne presjometrem Ménarda. Obecnie Geoprojekt Szczecin posiada dwa takie urządzenia, w tym jedno z możliwością elektronicznego zapisu wyników badania rejestratorem GEOSPAD. Badanie to pozwala na określenie cech mechanicznych oraz oszacowanie nośności gruntu w warunkach in situ, dlatego też szeroko wykorzystuje się je w pracach poprzedzających projektowanie we Francji oraz Wielkiej Brytanii. Wyniki badania zinterpretowane przy wykorzystaniu autorskiego programu PRESJOMETR 2.0. dają informacje o wytrzymałości gruntu (nośność) oraz ściśliwości. Uzyskiwane parametry: moduł presjometryczny EM, presjometryczne naprężenie graniczne pl i naprężenie pełzania pf.