Sprzęt

wiercenia geologiczne

Wiertnice

WIERTNICA GEOLOGICZNA H35SM Uniwersalna wiertnica geologiczna H35S.M służy do wykonywania pionowych otworów metodą obrotową z użyciem płuczki (prawy obieg) oraz […]

czytaj więcej strzałka

Warto wiedzieć

usługi geologiczno – inżynierskie

Geologia

to nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem budowy, własności i historii skorupy ziemskiej oraz procesami i zjawiskami zachodzącymi we wnętrzu Ziemi i na jej powierzchni, dzięki którym ulega ona przeobrażeniom. Jako samodzielna nauka geologia istnieje od XVIII wieku. Wyniki poszczególnych działów geologii podstawowej wykorzystywane są do celów praktycznych w tzw. geologii stosowanej – (m. in. geologii złóż, hydrogeologii i geologii inżynierskiej).

Opracowania

Geoprojekt Szczecin Sp. z o.o. wykonuje szereg opracowań dotyczących warunków gruntowo-wodnych w podłożu projektowanych lub istniejących obiektów, w tym:
  • projekty robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych,
  • dokumentacje geologiczno-inżynierskie w celu projektowania posadowienia obiektów budowlanych,
  • opinie geotechniczne oraz dokumentacje badań gruntu dla ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych,
  • dokumentacje hydrogeologiczne dotyczące inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, studni i otworów obserwacyjnych,
  • plany ruchu dla potrzeb badań geologicznych wykonywanych na obszarach górniczych,
  • opinie i ekspertyzy techniczne (np. dotyczące przyczyn awarii budowlanych),
  • odbiory wykopów fundamentowych,
  • odbiory zagęszczeń podłoży.
Wszystkie opracowania wykonywane są zgodnie z aktualnym prawem geologicznym i górniczym, na podstawie obowiązujących norm oraz z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. Zajmujemy się statycznymi i dynamicznymi badaniami gruntu, a także wierceniem rdzeniowym. Zapraszamy także do zapoznania się z pełnym zakresem prac geotechnicznych i geologicznych prowadzonych przez firmę Geoprojekt.