Sprzęt

wiercenia geologiczne

Wiertnice

WIERTNICA GEOLOGICZNA H35SM Uniwersalna wiertnica geologiczna H35S.M służy do wykonywania pionowych otworów metodą obrotową z użyciem płuczki (prawy obieg) oraz […]

czytaj więcej strzałka

Warto wiedzieć

usługi geologiczno – inżynierskie

Geologia

to nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem budowy, własności i historii skorupy ziemskiej oraz procesami i zjawiskami zachodzącymi we wnętrzu Ziemi i na jej powierzchni, dzięki którym ulega ona przeobrażeniom. Jako samodzielna nauka geologia istnieje od XVIII wieku. Wyniki poszczególnych działów geologii podstawowej wykorzystywane są do celów praktycznych w tzw. geologii stosowanej – (m. in. geologii złóż, hydrogeologii i geologii inżynierskiej).

Oprogramowanie

Geoprojekt Szczecin zapewnia najwyższą jakość wykonywanych opracowań, zarówno pod względem merytorycznym, jak i estetycznym. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu szeregu programów komputerowych służących przedstawianiu i interpretowaniu uzyskanych wyników badań, w tym również programy autorskie. Do graficznego przedstawiania wyników prac polowych takich jak wiercenia, sondowania SPT, ciągłe sondowania dynamiczne i statyczne, a także dla sporządzania przekrojów i map wykorzystujemy obecnie najczęściej stosowany w Polsce program Geostar wrocławskiej firmy Soft Projekt. Do rejestracji wyników badań sondą statyczną CPT/CPTU służy program firmy Geomil CPTest, natomiast na edycję graficzną oraz eksport danych pozwala program CPTask. Do interpretacji danych z sondowań statycznych współpracujący z programem Geostar program CPTStar. Interpretację oraz prezentację wyników badań presjometrycznych umożliwia autorski program PRESJOMETR 2.0, pozwalający na dokładną i szybką analizę wyników badań gruntu oraz przejrzystą ich prezentację. Na interpretację oraz graficzne przedstawienie wyników badań uziarnienia gruntu pozwala autorski program Areometr. Do sporządzania map, szkiców sytuacyjnych oraz szkiców odkrywek, czy wykopów stosowany jest najczęściej popularny wśród projektantów budowlanych program AutoCAD. Na życzenia Klienta wykonujemy elektroniczną wersję dokumentacji geologiczno-inżynierskich, hydrogeologicznych oraz pozostałych opracowań. Stosowane oprogramowanie umożliwia eksport danych do formatu np. xls, doc, pdf, dxf, dwg.