Sprzęt

wiercenia geologiczne

Wiertnice

WIERTNICA GEOLOGICZNA H35SM Uniwersalna wiertnica geologiczna H35S.M służy do wykonywania pionowych otworów metodą obrotową z użyciem płuczki (prawy obieg) oraz […]

czytaj więcej grafika

Warto wiedzieć

usługi geologiczno – inżynierskie

Geologia

to nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem budowy, własności i historii skorupy ziemskiej oraz procesami i zjawiskami zachodzącymi we wnętrzu Ziemi i na jej powierzchni, dzięki którym ulega ona przeobrażeniom. Jako samodzielna nauka geologia istnieje od XVIII wieku. Wyniki poszczególnych działów geologii podstawowej wykorzystywane są do celów praktycznych w tzw. geologii stosowanej – (m. in. geologii złóż, hydrogeologii i geologii inżynierskiej).

Roboty ziemne i budowlane

Geoprojekt Szczecin Sp. z o.o. we współpracy z Usługowym Zakładem Budowlano-Instalacyjnym inż. Henryk Mikitów wykonuje roboty ziemne oraz budowlane. Zakres robót obejmuje:
  • roboty ziemne - wykonywanie wykopów, niwelacji terenu, skarpowania, podbudów
  • roboty żelbetowe - wykonywanie fundamentów, murów oporowych, stóp fundamentowych
  • roboty drogowe - wykonywanie dróg, placów, parkingów i podjazdów betonowych, z kostki betonowej i naturalnej, a także z płyt betonowych
  • roboty murarskie
  • roboty instalacyjne - wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, burzowych, układów rozsączających, przydomowych oczyszczalni ścieków, pomp ciepła, czerpni powietrza itp.
  • roboty elektryczne - pełen zakres prac - trafostacje, linie napowietrzne, odgromy, instalacje wewnętrzne, a także wykonywanie pomiarów.
Oprócz badań geologicznych i geotechnicznych, będących głównym filarem naszej działalności, wykonujemy wszelkie roboty ziemne obejmujące wykopy, zagęszczanie zasypek wykopów, podbudów. Wszystkie prowadzone działania są nadzorowane i kontrolowane przez doświadczonych geologów firmy Geoprojekt Szczecin.