badania gleby w laboratorium

LABORATORIUM

SPRZĘT LABORATORYJNY

 

Na wyposażenie laboratorium gruntowo–chemicznego Geoprojekt-Szczecin składają się:

 • aparat trójosiowego ściskania z możliwością pomiaru ciśnienia porowego
 • aparat skrzynkowy do oznaczenia cs i φs metodą bezpośredniego ścinania
 • edometry (12 sztuk) z możliwością obciążenia próbki do 400 kPa
 • mechaniczny aparat Proctora do pomiaru wilgotności optymalnej i maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego
 • aparat Cassagrande`a do oznaczania granicy płynności
 • dwie wstrząsarki z kompletami sit o średnicy 200 i 300 mm
 • rurka Kamieńskiego oraz aparat K605-A do oznaczania współczynnika filtracji
 • aparat Corfielda do oznaczania stopnia zagrożenia korozyjnego gruntu
 • przyrządy kieszonkowe:
 • ścinarka obrotowa TV do oznaczania wytrzymałości gruntu na ścinanie τf
 • penetrometr tłoczkowy PP do oznaczania spójności gruntu cu

 

A także podstawowy sprzęt laboratoryjny jak suszarka laboratoryjna, płyty grzewcze, wagi  laboratoryjne oraz piec do wyprażania próbek w temp. 800°C. W razie jakichkolwiek pytań odnośnie badań laboratoryjnych zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.