• Badania   geotechniczne i geologiczne

  • Roboty  ziemne i budowlane

  • Geologia  jest naszą pasją

Badanie geotechniczne – O nas

Przedsiębiorstwo Geologiczne Geoprojekt Szczecin działa na Pomorzu Zachodnim od 1957 roku, a jako samodzielna firma prywatna – Spółka z o.o. – od grudnia 1992 roku.

Badania geologiczne realizowane przez naszą firmę poprzedzały projektowanie portu w Świnoujściu oraz wielu nabrzeży i obiektów Portu Szczecin. Ponadto nasza firma prowadziła badania geologiczne dla wszystkich szczecińskich stoczni, licznych osiedli oraz pojedynczych obiektów mieszkalnych w Szczecinie i innych miastach na terenie Polski, a także Niemiec. Do ukończonych realizacji można również zaliczyć obiekty kolejowe, wiadukty, drogi, mosty, fabryki, zakłady przemysłowe, oczyszczalnie ścieków oraz specyficzne projekty jak mola, dalby, elewatory zbożowe i dziesiątki innych – od parterowych domków jednorodzinnych po wieżowce. W ostatnich latach przeprowadziliśmy badania geologiczne na potrzeby licznych przedsięwzięć, w tym inwestycji liniowych i obiektów hydrotechnicznych, z których najważniejsze to m in.: drogi ekspresowe S5 i S6, tunel pod rzeką Świną w Świnoujściu, stanowisko cumownicze na terenie Naftoportu w Gdańsku. Pracowaliśmy przy realizacji inwestycji takich jak: Elektrownia Rybnik, Elektrociepłownia Elbląg, liczne farmy elektrowni wiatrowych, Gazoport w Świnoujściu, rafineria „Lotos”, drapacze chmur Sea Tower w Gdyni i Hanza Tower w Szczecinie. Prowadziliśmy również badania presjometryczne dla warszawskiego metra.

Nasza oferta obejmuje ustalanie zakresu badań (w tym sporządzanie projektów robót geologicznych), badania podłoża gruntowego (m. in. wiercenia rurowane, nierurowane, rdzeniowe, sondowania statyczne i dynamiczne gruntu oraz badania presjometryczne) i inne prace terenowe niezbędne dla opracowania modelu geologicznego badanego podłoża, badania laboratoryjne, a następnie analizę, interpretację i opracowanie wyników przeprowadzonych badań. Nasi Klienci mogą też liczyć na wysokiej jakości usługi geotechniczne obejmujące kontrolę prac uzdatniających podłoże, obsługę budów, jak również specjalistyczne opinie geotechniczne i dokumentacje badań podłoża gruntowego. Oferujemy wysokiej jakości opracowania geologiczno-inżynierskie, hydrogeologiczne, projektujemy roboty geologiczne na obszarach górniczych oraz wykonujemy plany ruchu zakładu górniczego.