Badania geologiczne terenowe: sondowania statyczne

Geogolia

Kompleksowe badania gruntu pod inwestycję to szereg konkretnych czynności, które trzeba wykonać, aby otrzymać rzetelne wyniki. Ich dokładność może być kluczowa dla bezpieczeństwa stawianej na danym terenie infrastruktury i nieoceniona dla pracujących nad planami zabudowy projektantów i inżynierów. Porządnie wykonane badania mogą przynieść  ogromne oszczędności, gdyż pozwalają na uniknięcie przykrych niespodzianek po wybudowaniu domu, takich jak np. zalewanie wodami gruntowymi. Co zatem obejmują badania gruntu?

Badania w terenie

Pierwsza część badań to badania terenowe. Ich podstawą jest dostanie się w jakiś sposób wgłąb ziemi. Są to więc różnego rodzaju wiercenia, w zależności od potrzeb płytsze lub głębsze. Czasami konieczne jest wręcz przeprowadzenie wykopów próbnych. Następnym krokiem są sondowania statyczne, dynamiczne oraz inne – przy użyciu specjalistycznych sond. W razie potrzeby, w ramach badań terenowych, wykonuje się jeszcze badania płytą statyczną vss lub presjometrem. Badania w terenie maja na celu poznanie budowy gruntów: ich rodzajów oraz tego, jak ułożone są między sobą.

Badania w laboratorium

Próbki trafiają do laboratorium, a w razie wątpliwości są pobierane ponownie lub konsultowane z innymi laboratoriami. Tam badane są szczegółowo fizyczne i mechaniczne właściwości gruntu, takie jak np. wilgotność naturalna, granica płynności i plastyczności i wile, wiele innych. W razie potrzeby można zlecić dodatkowe, niestandardowe badania, należy to jednak ustalić wcześniej z laboratorium. Wyniki wszystkich badań są następnie szczegółowo opracowywane i przedstawiane w formie czytelnej i przyjaznej dla oka. Powstają z nich wykresy, przekroje, a nawet modele 2D i 3D. Obecnie, w dobie Internetu, są też przekazywane klientowi w formie elektronicznej, co umożliwia szybkie przekazanie ich dalej.