Pierwsze prace geotechniczne przed budową wieżowca

Pierwsze prace geotechniczne

Chyba każdy z nas mijał choć raz w swoim życiu plac budowy. Ciekawskim zdarzało się zajrzeć pomiędzy części ogrodzenia budowy, by na własne oczy zobaczyć, co się na niej dzieje. Wiele osób twierdzi, że niezwykłe wrażenie robił na nich zawsze ogromny wykop, od którego rozpoczyna się budowę. Chociaż dla niewtajemniczonych to tylko dół w ziemi, dla geologów, geotechników i inżynierów to prawdziwe „biuro”, w którym muszą wykonać swoją pracę.

Nie tylko parkingi i piwnice

Prace ziemne są potrzebne nie tylko po to, by wybudować podziemne garaże czy piwnice.Posadowienie obiektów budowlanych takich jak np. budynki mieszkalne, również wymaga odpowiedniego przygotowania podłoża pod budowę. Decyzje dotyczące sposobu prowadzenia prac ziemnych, w tym głębokości wykopu pod fundamenty, konieczności wykonania prac makroniwelacyjnych, a także sposobu wzmocnienia podłoża gruntowego, projektant inwestycji podejmuje w oparciu o wyniki badań geotechnicznych. Dzięki nim, projektant budowlany wie, jakie grunty znajdują się w podłożu inwestycji oraz czy nadają się do odbioru obciążenia od projektowanej konstrukcji. Badania mają na celu zapewnienie stateczności oraz bezpiecznej eksploatacji obiektu budowlanego. Geologowie, przy pomocy specjalnych wierceń i sondowań, określają układ warstw gruntu oraz warunki wodne panujące w badanym podłożu. Dzięki temu projektanci mogą zastosować specjalistyczne rozwiązania, aby zapobiec awarii budowlanej wywołanej osiadaniem gruntu, osuwaniem mas ziemnych lub podtapianiem podziemnych kondygnacji budynków.

Budowa „w dół”

Po zapoznaniu się z dokumentacją zawierającą opis stwierdzonych warunków gruntowo – wodnych, można przystąpić do realizacji prac budowlanych, w tym robót ziemnych mających na celu przygotowanie gruntu pod budowę. Wykopy budowlane zabezpiecza się np. ścianką berlińską, która zapobiega osuwaniu się ścian wykopu. Pomiędzy ścianami można w sposób bezpieczny wybrać grunt i prowadzić prace fundamentowe. Wykonana ścianka zapewnia bezpieczeństwo ekipy budowanej, oraz umożliwia rzetelne i komfortowe wykonanie zamierzonych prac. W przypadku, w którym zwierciadło wód podziemnych znajduje się w pobliżu dna projektowanego wykopu, wykop należy zabezpieczyć przed zalaniem. Do tego celu stosuje się specjalistyczne rozwiązania polegające na użyciu drenów i pomp. Dopiero w zabezpieczonym wykopie można rozpocząć pierwsze prace geotechniczne: wzmacnianie gruntu, wbijanie pali czy kotwienie.