Jak przebiegają badania gruntu przeprowadzane metodą Proctora

polegają badania metodą Proctora

W fazie projektowania dróg, boisk czy nasypów ziemnych przeprowadza się badania geologiczne, w tym badanie metodą Proctora. Jak przebiega i dlaczego warto je wykonać? Dowiesz się z naszego wpisu!

 

W jakim celu przeprowadza się badanie metodą Proctora?

Oferowane przez naszą firmę badanie ma na celu określenie wilgotności optymalnej, przy której w danych warunkach zagęszczania można osiągnąć największe zagęszczenie gruntu, a więc uzyskuje on maksymalną gęstość objętościową. W trakcie badań laboratoryjnych określa się więc optymalną ilość wody, jaka należy użyć, podczas zagęszczania, aby najlepiej wykorzystać właściwości szkieletu gruntowego. Maksymalne zagęszczenie gruntu jest bardzo ważne dla mającej stanąć budowli, ono bowiem będzie przesądzać o jej bezpiecznym posadowieniu.

 

Jak przebiega badanie gruntu?

Do badania wilgotności optymalnej oraz maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego wykorzystujemy aparat Proctora oraz wycechowane cylindry o różnych objętościach. Aparat Proctora może występować w wersji automatycznej, a także ręcznej i służy on do mechanicznego zagęszczania próby w cylindrze. Początkowe czynności badania przeprowadzamy na próbie powietrznosuchej. Następnie próbę przesiewamy przez sito o odpowiednim wymiarze i dzielimy na kilka mniejszych części. Do każdej z prób dodajemy wodę w różnych proporcjach, tak aby stworzyć próbki o różnych wilgotnościach. Każda z prób zagęszczana jest warstwami w cylindrze za pomocą ubijaka Proctora, a następnie sprawdza się uzyskaną gęstość objętościową. Wyniki badań przedstawia się na wykresie, z którego możemy odczytać, przy jakiej wilgotności osiągnęliśmy wartość maksymalnej gęstości.

Badanie metodą Proctora to nie jedyne badanie gruntu, które należy przeprowadzić przed pracami budowlanymi. Warto także zlecić sondowanie statyczne i dynamiczne podłoża oraz badania presjometryczne. W przypadku dużych inwestycji, aby mieć pewność, że budowa zakończy się sukcesem, warto zdecydować się również na badania laboratoryjne gruntu, razem z ich analizą i interpretacją. Zalecane jest wiercenie rurowane, nierurowane i rdzeniowe. Nasi fachowcy podpowiedzą Państwu, które badania będą niezbędne w przypadku planowanej przez Państwa inwestycji.