Oprogramowanie geologiczne: badania geologiczno inżynierskie

Geogolia

Przed rozpoczęciem każdej inwestycji niezbędne jest przeprowadzenie badań geologicznych, aby dobrze poznać grunt, na którym ma powstać nowa infrastruktura. Badania geologiczno – inżynierskie wymagają znajomości zasad fizyki, chemii oraz inżynierii, a ich interpretacja polega na analizie wielu szczegółowych, zależnych od siebie danych. W dobie powszechnej komputeryzacji i informatyzacji geologowie muszą również znać zasady używania oprogramowania, które w klarowny sposób przedstawi analizę danych.

Oprogramowanie geologiczne

Różne firmy korzystają z różnych programów, część z nich wręcz zleca napisanie autorskiego oprogramowania, które ma podwyższyć standardy i jakość pracy. Najbardziej popularnym z nich jest Geostar. Program ten stworzony został do tworzenia wszelkiego rodzaju map i przekrojów, niezbędny jest więc w wypadku odwzorowania planów wierceń czy sondowań. Równie istotne jest oprogramowanie pozwalające na rejestrację i obróbkę danych pochodzących z sondy statycznej: CPTest i CPTask. Z kolei program CPTstar pomocny jest w kwestii szybkiej i dokładnej analizy zebranych danych. Jeśli chodzi o nasze oprogramowanie autorskie, to polegamy na Presjometrze i Aerometrze. Należy pamiętać, że od geologów wymagana jest również często znajomość popularnego AutoCADA, słynnego w środowisku projektantów.

Dane papierowe i elektroniczne

Współczesne oprogramowanie pozwala na zbieranie danych w formie elektronicznej, a także na ich eksport w popularnych formatach plików. W dobie Internetu sposób ten pozwala na szybkie wymienianie się wynikami, a dzięki temu – ich szybszą obróbkę. Jest to szczególnie istotne w wypadku współpracy geologów mieszkających w różnych częściach świata. Papierowe wersje dokumentacji jednak cały czas pozostają w obiegu. Część z nich musi być ostemplowana, załączana w urzędach i w papierowej wersji archiwizowana.