Kto zatrudnia geologów i jak wygląda ich miejsce pracy

geologia

Aby zostać geologiem należy ukończyć studia geologiczne i pasjonować się badaniami ziemi. Jest to nietypowa praca, dlatego nie każdy, kto ukończy studia się w niej odnajduje. Obecnie w Polsce brakuje geologów, warto więc zastanowić się nad możliwościami przekwalifikowania do tej branży. Badania gruntu to zadanie dla kogoś, kto lubi kontakt z przyrodą, pracę w terenie, ale potrafi też cierpliwie eksperymentować w laboratorium i opracowywać dane na komputerze.

Kto zatrudnia geologów?

Potencjalnych pracodawców jest naprawdę sporo. Najbardziej popularnymi są prywatne przedsiębiorstwa poszukujące złóż, lub wykonujące badania gruntu pod inwestycje. W sektorze prywatnym geolog może tez liczyć na największe zarobki. Geologów poszukują też instytucje państwowe. W ich wypadku chodzi jednak bardziej o wykonywanie badań naukowych. Geologów zatrudniają czasami tez firmy oficjalnie funkcjonujące w innych branżach. Bardzo często są to przedsiębiorstwa zajmujące się ochroną środowiska.

Jak wygląda miejsce pracy?

Geolog większość czasu spędza w terenie. Czasami aby dotarł na miejsce badań musi się wykazać niezłą kondycją fizyczna i hartem ducha. Często więc o ukończeniu geologii myślą miłośnicy górskich wycieczek. Gdy uda mu się wreszcie dotrzeć na miejsce, musi przeprowadzić badania i pobrać próbki. Należy zaznaczyć, że pogoda nie zawsze sprzyja pracy w terenie, a wykonywane zadanie może wymagać solidnego ubrudzenia się. Nie przypomina to więc pracy za biurkiem w ciepłym biurowcu. Z próbkami gruntu geolog wraca do swojej firmy,  gdzie bada je w laboratorium. Dopiero ostatnim etapem przed oddaniem wyników badań jest praca przy komputerze. Geolog musi opracować zebrane dane w logiczną i przejrzystą całość, oraz uzupełnić raport wykresami i przekrojami zebranymi przy pomocy urządzeń pomiarowych.