Jakie cechy powinien posiadać idealny geolog?

zostać geologiem

Geologia to nauka przyrodnicza, która zajmuje się badaniem budowy, własności oraz historii skorupy ziemskiej. W spektrum jej zainteresowań leżą także wszelkie procesy i zjawiska zachodzące we wnętrzu Ziemi i na jej powierzchni. Zajmuje się naturą nieożywioną. Geolodzy odkrywają historię naszej planety, przez badanie jej warstw.

Kto może zostać geologiem?

Geolog musi charakteryzować się pewnymi cechami oraz mieć określone predyspozycje. Najważniejsze są tu dwie rzeczy: sprawność fizyczna i zdrowie. Jednak nie mniej istotne jest logiczne myślenie, inteligencja, wyobraźnia i umiejętność łączenia faktów. Dzięki tym cechom geolog będzie potrafił połączyć różne znaki przeszłości w logiczną całość.
Decydując się na zawód geologa, powinniśmy mieć świadomość, że zawód ten łączy się z częstym podróżowaniem, pracą w terenie (nieraz w mało komfortowych warunkach), a także z ciągłym kontaktem z przyrodą. Nie powinny wykonywać go osoby, które nie lubią kontaktu z naturą.

Jakie studia?

Myśląc o podjęciu pracy geologa, trzeba najpierw skończyć studia geologiczne. Jest to dość popularny kierunek. Na studiach studenci są przygotowywani do przyszłej pracy. Zyskują wiedzę z wielu dziedzin, gdyż geologia czerpie wiele metod z innych nauk (np. fizyki czy chemii). Przez pierwsze trzy lata studenci mają zunifikowany program nauki, a na czwartym roku wybierają konkretne specjalizacje, które znacznie się między sobą różnią, np. geologia złożowa i poszukiwawcza, hydrogeologia, geologia inżynierska czy geofizyka.

Praca dla geologa

Geolodzy pracują zazwyczaj w różnych przedsiębiorstwach, które szukają surowców mineralnych, korporacjach naftowych, ale także w firmach geologicznych wykonujących badania geologiczne. Pracę oferują im także instytucje zajmujące się ochroną środowiska i urzędy państwowe. Tacy geolodzy są odpowiedzialni za wydawanie pozwoleń geologicznych na prowadzenie prac budowlanych. Ważnym pracodawcą dla geologów jest przemysł górniczy oraz Państwowy Instytut Geologiczny.