Omówienie najbardziej popularnych metod badania gruntu

Badania laboratoryjne

Aby wykonać większość inwestycji budowlanych, niezbędne jest rzetelne zbadanie gruntów, na których mają być one posadowione. Wyspecjalizowane firmy geologiczne i geotechniczne przygotowują swoim klientom obszerne dokumentacje, na podstawie których geotechnicy, architekci i inżynierowie mogą stawiać stabilne, bezpieczne dla użytkowników budynki. Jakie rozróżniamy najbardziej znane badania geologiczne?

Wiercenia i wykopy próbne

Wiercenia pozwalają na zbadanie układu warstw gruntu i pobranie próbek do analizy laboratoryjnej. Wykopy wykonuje się w przypadku konieczności zbadania układu warstw w większym przekroju lub konieczności pobrania bardzo dużych próbek. Zarówno jedne jak i drugie mogą mieć różne głębokości.

Sondowania dynamiczne

Sondowanie dynamiczne to wbijanie sondy z żerdziami z końcówką stożkową w podłoże. Dzięki niemu możemy odczytać stopień zagęszczenia gruntu.

Sondowanie statyczne

Sondowanie statyczne to powolne, pionowe wciskanie w grunt kolumny żerdzi z końcówką składającą się ze stożka i cylindrycznej pobocznicy. Dzięki niemu możemy zmierzyć opór stożka i opór tarcia gruntu o tuleję tarciową. Badanie można uzupełnić pomiarem ciśnienia wody w porach gruntu. Sondowanie statyczne wykonuje się również sondą cylindryczną lub krzyżakową.

Badanie płytą VSS

Dzięki badaniu płytą VSS możemy określić nośność i zagęszczenie podłoża gruntowego. Badanie określa pierwotny i wtórny moduł odkształcenia, wskaźnik Io, wyznacznik nośności oraz pomiar osiadania gruntu pod wpływem obciążenia statycznego.

Badania presjometryczne

Badania presjometryczne to pomiary odkształcalności gruntów i słabych skał przez rozszerzanie się gumowej membrany pod ciśnieniem. Dzięki wynikom możemy określić wytrzymałość gruntu oraz jego ściśliwość.

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne pozwalają na dokładne określenie cech fizycznych i mechanicznych danego gruntu. Czasami wykonuje się badania specjalistyczne, np. Badania metodą Proctora. Najlepsze laboratoria podejmują się badan niestandardowych na zlecenie swoich klientów.