Jak wygląda wiercenie studni głębinowej krok po kroku

wiercenie studni głębinowej

Własna studnia głębinowa jest marzeniem wielu osób posiadających swój dom jednorodzinny. Dostęp do czystej wody chociaż częściowo uniezależnia mieszkańców od dostawców, którzy za usługę nie raz liczą sobie dość wysokie kwoty. Dlatego też coraz więcej osób decyduje się na wywiercenie własnej studni głębinowej na swojej posesji. Jak wygląda wiercenie studni krok po kroku?

Warunki terenowe

Przede wszystkim studnia nie może być wiercona w dowolnym miejscu. Oczywiście musi znaleźć się tam, gdzie znajdują się warstwy wodonośne (o tym za chwilę), poza tym umiejscowienie studni musi spełniać jeszcze kilka wymagań. Studnia musi znajdować się co najmniej 5m od granicy działki lub studni wspólnej na granicy dwóch działek. Nie może być wiercona bliżej niż 7,5m od osi rowu przydrożnego. Studnie wierci się ponad 15m od wszelkiej „brudnej” infrastruktury takiej jak budynki inwentarskie, silosy, kompostowniki i zwykłe szamba bezodpływowe. Jeśli chodzi o szamba biologiczne z drenażem, studnia musi znaleźć się co najmniej 30m od nich. Aż 70m do studni musi być zachowane w przypadku nieutwardzonego wybiegu dla zwierząt hodowlanych w okolicy lub pobliskiego szamba z drenażem bez oczyszczalni biologicznej.

Jak wygląda wykonanie usługi?

Pierwszym krokiem jest wizyta geologa na naszej działce. Dokładnie ustali on, gdzie znajdują się warstwy wodonośne, a co za tym idzie – gdzie znajduje się najlepsze miejsce na wiercenie studni. Kolejnym krokiem jest przyjazd sprzętu do wiercenia i rozstawienie go w wyznaczonym wcześniej punkcie. Wiertnicą dociera się do warstw skalnych, a następnie aż do warstw nawodnionych. Dopiero gdy uzyska się odpowiednią wydajność studni, zabudowuje się kolumnę i zasypuje przestrzenie przy rurach filtracyjnych specjalną obsypką. Następnym krokiem jest instalacja pomp i oczyszczenie studni. Na końcu studnia jest dezynfekowana i przygotowana do ostatnich prac instalatorskich. Dobry wykonawca studni powinien informować klienta na jakim etapie są prace i rozwiewać jego ewentualne wątpliwości co do umiejscowienia inwestycji.