• Badania   geotechniczne i geologiczne

  • Roboty  ziemne i budowlane

  • Geologia  jest naszą pasją

usługi geologiczne

Badania geologiczne

Przedsiębiorstwo Geologiczne „Geoprojekt Szczecin” Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Geologiczne „Geoprojekt Szczecin” Spółka z o.o. posiada 60-letnie doświadczenie w świadczeniu usług z zakresu geologii inżynierskiej. W tym czasie braliśmy udział w największych przedsięwzięciach budowlanych w Szczecinie, regionie oraz w całym kraju. Obsłużyliśmy prawie siedem tysięcy inwestycji z zakresu infrastruktury, hydrotechniki, budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego i innych. Obszar naszej działalności obejmuje badania gruntu dla potrzeb projektowania wszelkiego typu obiektów budowlanych, w tym lokalizowanych na obszarach górniczych, a także badania z zakresu hydrogeologii oraz poszukiwań złóż surowców mineralnych.

Czytaj więcej

strzałka

Wysoka jakość usług

Zakres naszych usług obejmuje badania geotechniczne, geologiczno-inżynierskie, hydrogeologiczne, a także związane z poszukiwaniem surowców mineralnych. Oferujemy pełną obsługę geotechniczną. Wykonujemy m in. wiercenia geologiczne rurowane, nierurowane, rdzeniowe, sondowania statyczne i dynamiczne gruntu oraz badania presjometryczne. Przygotowujemy dokumentacje geologiczno-inżynierskie, hydrogeologiczne, dokumentacje badań podłoża gruntowego, opinie geotechniczne i inne opracowania.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą bogatą ofertą. W jej zakres wchodzą badania geologiczne, geotechniczne i hydrogeologiczne. Jeśli zależy Państwu na usługach wysokiej klasy, prosimy o kontakt.

badania geologiczno - inżynierskie

Z gruntu jesteśmy profesjonalni

Aktualności

geotechniczny certyfikat

Międzynarodowe Sympozjum z okazji 60 rocznicy presjometru

Przewodniczący Rady Nadzorczej „Geoprojekt Szczecin” dr hab. Marek Tarnawski jako jedyny przedstawiciel Polski i członek Komitetu Naukowego uczestniczył w Międzynarodowym Sympozjum z okazji 60 rocznicy…

czytaj więcej strzałka

Sprzęt

wiercenia geologiczne

Wiertnice

WIERTNICA GEOLOGICZNA H35SM Uniwersalna wiertnica geologiczna H35S.M służy do wykonywania pionowych otworów metodą obrotową z użyciem płuczki (prawy obieg) oraz […]

czytaj więcej strzałka

Warto wiedzieć

usługi geologiczno – inżynierskie

Geologia

to nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem budowy, własności i historii skorupy ziemskiej oraz procesami i zjawiskami zachodzącymi we wnętrzu Ziemi i na jej powierzchni, dzięki którym ulega ona przeobrażeniom. Jako samodzielna nauka geologia istnieje od XVIII wieku. Wyniki poszczególnych działów geologii podstawowej wykorzystywane są do celów praktycznych w tzw. geologii stosowanej – (m. in. geologii złóż, hydrogeologii i geologii inżynierskiej).