usługi geologiczne

Geoprojekt Szczecin

Przedsiębiorstwo Geologiczne „Geoprojekt Szczecin” Spółka z o.o. posiada ponad 50-letnie doświadczenie w branży usług geologicznych.

W tym czasie braliśmy udział w największych przedsięwzięciach budowlanych w Szczecinie, regionie oraz w całym kraju. Obsłużyliśmy prawie siedem tysięcy inwestycji z zakresu infrastruktury, hydrotechniki, budownictwa mieszkaniowego oraz przemysłowego i innych. Obszar naszej działalności obejmuje badania gruntu dla potrzeb projektowania i realizacji wszelkiego typu obiektów budowlanych, w tym również lokalizowanych na obszarach górniczych, a dodatkowo badania z zakresu hydrogeologii i poszukiwań złóż surowców mineralnych.

Czytaj więcej

grafika

Wysoka jakość usług

Zajmujemy się usługami z zakresu badań geotechnicznych, geologiczno-inżynierskich, hydrogeologicznych, w ramach których wykonujemy sondowania statyczne, dynamiczne, wiercenia rurowane, nierurowane, rdzeniowe, a także badania presjometryczne. Wykonujemy pełną obsługę geotechniczną, w tym opracowujemy opinie, przygotowujemy dokumentacje badań podłoża gruntowego, dokumentacje geologiczno-inżynierskie oraz hydrogeologiczne.

Zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą usług geologicznych, geotechnicznych i hydrogeologicznych oraz do kontaktu z nami.

badania geologiczno - inżynierskie

Z gruntu jesteśmy profesjonalni

Aktualności

geotechniczny certyfikat

Międzynarodowe Sympozjum z okazji 60 rocznicy presjometru

Przewodniczący Rady Nadzorczej „Geoprojekt Szczecin” dr hab. Marek Tarnawski jako jedyny przedstawiciel Polski i członek Komitetu Naukowego uczestniczył w Międzynarodowym Sympozjum z okazji 60 rocznicy…

czytaj więcej grafika

Sprzęt

wiercenia geologiczne

Wiertnice

WIERTNICA GEOLOGICZNA H35SM Uniwersalna wiertnica geologiczna H35S.M służy do wykonywania pionowych otworów metodą obrotową z użyciem płuczki (prawy obieg) oraz […]

czytaj więcej grafika

Warto wiedzieć

usługi geologiczno – inżynierskie

Geologia

to nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem budowy, własności i historii skorupy ziemskiej oraz procesami i zjawiskami zachodzącymi we wnętrzu Ziemi i na jej powierzchni, dzięki którym ulega ona przeobrażeniom. Jako samodzielna nauka geologia istnieje od XVIII wieku. Wyniki poszczególnych działów geologii podstawowej wykorzystywane są do celów praktycznych w tzw. geologii stosowanej – (m. in. geologii złóż, hydrogeologii i geologii inżynierskiej).