REALIZACJE

OBSŁUGA GEOLOGICZNA I GEOTECHNICZNA

Przedstawiamy Państwu nasze zrealizowane projekty

01

OCHRONA BRZEGÓW MORSKICH - ŁEBA, USTKA, ROWY

Firma Geoprojekt Szczecin Sp. z o.o. wykonała badania geotechniczne dla zadania „Ochrona brzegów morskich na wysokości miejscowości Łeba, Ustka, Rowy”. Prace te objęły wiercenia i sondowania na lądzie praz na morzu.

02

MOST NAD DUŃCZYCĄ

Geoprojekt Szczecin Sp. z o.o. wykonał badania geotechniczne na trasie kładki pieszo-jezdnej łączącej Łasztownię z Wyspą Grodzką w Szczecinie będącej jednym z elementów budowanego Portu Jachtowego.

03

ELEKTROCIEPŁOWNIA ELBLĄG

Firma Geoprojekt Szczecin Sp. z o.o. wykonała badania geologiczno – inżynierskie i geotechniczne dla projektowanego bloku gazowo-parowego na terenie Elektrociepłowni w Elblągu.

04

DĄBROWA GÓRNICZA

We współpracy z firmą FUGRO Geoprojekt Szczecin wykonał wiercenia rdzeniowe oraz interpretację sondowań CPT/U dla potrzeb posadowienia zakładu z jednostką rozdziału powietrza projektowanego na terenie Huty Katowice w Dąbrowie Górniczej. Była to już kolejna inwestycja, oprócz Terminalu LNG w Świnoujściu, przy której współpracowaliśmy z niemieckim oddziałem firmy FUGRO.

05

KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO ADAMÓW

Firma Geoprojekt Szczecin Sp. z o.o. sprawowała nadzór nad wierceniami rdzeniowymi i wykonała Dokumentację geolgiczno – inżynierską dla utworów występujących w nadkładzie złoża węgla brunatnego Adamów. Celem opracowania było określenie warunków hydrogeologicznych, geologiczno – inżynierskich oraz stateczności skarp i nośności podłoża.

06

FARMY WIATROWE W GMINIE DARŁOWO

Firma Geoprojekt Szczecin Sp. z o.o. wykonała dokumentacje geologiczno – inżynierskie dla ustalenia warunków geologiczno – inżynierskich w podłożu projektowanych elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Malechowo i Wiekowo. W ramach badań wykonano wiercenia rurowane, nierurowane, sondowania CPT/CPTU, badania dylatometryczne oraz badanie rezystywności gruntu.

07

ELEKTROWNIA W RYBNIKU

Firma Geoprojekt Szczecin Sp. z o.o. zrealizowała badania geotechniczne i geologiczno – inżynierskie na potrzeby budowlane Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin, a w nastepnym etapie również badania dla kanałów spalin dla tej instalacji zlokalizowanej na terenie elektrowni w Rybniku. W ramach badań wykonano wiercenia rurowane, nierurowane oraz sondowania CPT.

08

DROGA EKSPRESOWA S6

Firma Geoprojekt Szczecin Sp. z o.o. opracowała Dokumentacje badań podłoża gruntowego, Dokumentacje geologiczno – inżynierskie oraz Dokumentacje hydrogeologiczne dla dwóch odcinków drogi ekspresowej S6, a mianowicie odcinka między Goleniowe i Nowogardem oraz Kołobrzegiem i Koszalinem.

09

ELEKTROWNIE WIATROWE WYSOKA 3

Geoprojekt Szczecin wykonał badania geologiczne w celu ustalenia warunków geologiczno – inżynierskich w podłożu  elektrowni wiatrowych projektowanych w ramach zadania Wysoka 3 w rejonie miejscowości Troszyn, Nawrocko i Mościce. W ramach badań wykonano wiercenia oraz sondowania CPTU.

10

FARMA WIATROWA W REJONIE MIEJSCOWOŚCI PORZECZE

Geoprojekt Szczecin Sp. z o.o. wykonał badania geologiczne dla określenia warunków geologiczno – inżynierskich podłoża projektowanych 15 turbin wiatrowych i dróg dojazdowych zlokalizowanych w rejonie miejscowości Porzecze. Badania terenowe objęły wiercenia, sondowania CPTU oraz badania sejmicznym dylatometrem SDMT.

11

SZPITAL UZDROWISKOWY MIESZKO W KAMIENIU POMORSKIM

Geoprojekt Szczecin Sp. z o.o. wykonał kompleksowe badania geologiczno – inżynierskie i geotechniczne na potrzeby rozbudowy Szpitala Uzdrowiskowego Mieszko w Kamieniu Pomorskim. W ramach prac wykonano  dokumentację badań podłoża gruntowego oraz dokumentację geologiczno – inżynierską. Ponadto ponieważ obiekt ten znajduje się na obszarze górniczym, który swym zasięgiem obejmuje niemal całe miasto, dodatkowo konieczne było opracowanie planu ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne.

12

FARMA WIATROWA BORĘTY

Geoprojekt Szczecin Sp. z o.o. wykonał badania geotechniczne w podłożu projektowanej farmy wiatrowej Boręty w powiecie malborskim.

13

BADANIA GEOLOGICZNE NA POTRZEBY PROJEKTU „ZAKĄTKI WODNE”

Geoprojekt Szczecin Sp. z o.o. wykonał badania geologiczne dla opracowania Opinii geotechnicznej dla ustalenia przydatności gruntów na potrzeby projektu „Zakątki Wodne” w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie.  W ramach badań wykonano wiercenia zarówno z lądu jak i z „wody”.

W ramach zagospodarowywania poszczególnych Zakątków Wodnych planuje się m.in.:

  • fragmentaryczne umocnienia linii brzegowych oraz realizację pomostów
   do cumowania jednostek pływających,
  • ustawienie boi cumowniczych,
  • użycie podestów drewnianych ponad terenem do celów komunikacji lądowej,
  • wykonanie zadaszeń, stołów i siedzisk,
  • oraz wykonanie drewnianych modułów sanitarno porządkowych

POZNAJ NAS

Masz pytanie? Skontaktuj się już teraz

+48 91 46 666 70