OFERTA

NASZE PRODUKTY

ATESTY ZGODNE Z NORMAMI

CERTYFIKATY

Jesteśmy członkiem

Polskiego Komitetu Geotechniki

ZOBACZ CERTYFIKATY

Z GRUNTU JESTEŚMY PROFESJONALNI

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA

Zapraszamy do zapoznania się z naszą bogatą ofertą. W jej zakres wchodzą badania geologiczne, geotechniczne i hydrogeologiczne. Jeśli zależy Państwu na usługach wysokiej klasy, prosimy o kontakt.

MASZ PYTANIE? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

+48 91 46 666 70

NASZA OFERTA

JAKIE USŁUGI MOŻEMY CI ZAPROPONOWAĆ?

WIERCENIA GEOLOGICZNE

Przedsiębiorstwo Geologiczne Geoprojekt Szczecin posiada obecnie trzy wiertnice o napędzie kołowym, wiertnicę poruszającą się na gąsienicach oraz trójnogi wiertnicze stosowane na pontonach lub w trudno dostępnym terenie, a także próbniki przelotowe. Wykonujemy wiercenia geologiczne w celu ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich, instalacji kolumn filtrowych studni lub otworów obserwacyjnych, a także poszukując złóż surowców mineralnych. Posiadanym sprzętem jesteśmy w stanie wykonywać:

Posiadanym sprzętem jesteśmy w stanie wykonywać:

 • geologiczne wiercenia rdzeniowe do głębokości 150 m (wiertnica H35 SM),
 • geologiczne wiercenia rurowane do głębokości 30-50 m (wiertnica H30, H35SM, zestaw ręczny),
 • geologiczne wiercenia rurowane z ciągłym poborem prób z użyciem próbnika BPE (wiertnica H35SM)
 • geologiczne wiercenia nierurowane do głębokości 50 m (wiertnica ŁBU, H30, H35SM, BIRDIE),
 • geologiczne wiercenia płuczkowe dla potrzeb badań presjometrycznych (BIRDIE, H35SM)
 • geologiczne wiercenia małośrednicowe do głębokości 15 m (próbnik przelotowy).

Ponadto w przypadku konieczności zbadania układu warstw w szerszym przekroju, bądź pobrania próbek gruntu o bardzo dużej masie wykonujemy WYKOPY PRÓBNE, zaś na potrzeby renowacji, modernizacji lub rozbudowy istniejących obiektów lub prowadzenia budów w ich bezpośrednim sąsiedztwie – ODKRYWKI FUNDAMENTÓW. Szczegóły techniczne dotyczące wiertnic znajdują się w zakładce sprzęt.

SONDOWANIA

Przedsiębiorstwo Geologiczne Geoprojekt Szczecin posiada w swoim asortymencie obecnie najczęściej stosowane rodzaje sond pozwalające na określenie parametrów różnych rodzajów gruntu, są to:

 • geologiczne wiercenia rdzeniowe do głębokości 150 m (wiertnica H35 SM),
 • sondowania statyczne sondą stożkową CPT i CPTU z zapisem elektronicznym interpretowane przy użyciu programu CPT Star,
 • sondowania dynamiczne sondą DPL, DPM, DPH i DPSH,
 • sondowania sondą cylindryczną SPT (BDP),
 • sondowania sondą krzyżakową SLVT.

Szczegóły techniczne dotyczące poszczególnych typów sond znajdują się w zakładce sondy.

BADANIA SPECJALISTYCZNE

Wykonujemy również specjalistyczne badania geologiczne i geotechniczne pozwalające na określenie mechanicznych parametrów gruntu:

 • badanie płytą statyczną VSS - badanie określa zagęszczenie warstwy nasypu, nośność i zagęszczenie podłoża oraz niektórych typów podbudów. Badanie to pozwala na uzyskanie wyniku modułu odkształcenia pierwotnego E1, wtórnego E2 wskaźnika odkształcenia Io. Charakteryzuje ono strefę do głębokości 30-50 cm poniżej płyty.
 • jako jedyni w Polsce wykonujemy rutynowo badania presjometryczne presjometrem Ménarda. Obecnie Geoprojekt Szczecin posiada dwa takie urządzenia, w tym jedno z możliwością elektronicznego zapisu wyników badania rejestratorem GEOSPAD. Badanie to pozwala na określenie cech mechanicznych oraz oszacowanie nośności gruntu w warunkach in situ, dlatego też szeroko wykorzystuje się je w pracach poprzedzających projektowanie we Francji oraz Wielkiej Brytanii. Wyniki badania zinterpretowane przy wykorzystaniu autorskiego programu PRESJOMETR 2.0. dają informacje o wytrzymałości gruntu (nośność) oraz ściśliwości. Uzyskiwane parametry: moduł presjometryczny EM, presjometryczne naprężenie graniczne pl i naprężenie pełzania pf.

BADANIA LABORATORYJNE GRUNTÓW

Rodzaje badań wykonywanych w laboratorium laboratorium firmy Geoprojekt Szczecin

TYP RODZAJ BADANIA STOSOWANA NORMA

BADANIE CECH FIZYCZNYCH GRUNTU

wilgotność naturalna PN-88  B-04481 EN-ISO 17892-1
gęstość objętościowa szkieletu gruntowego PN-88  B-04481
gęstość objętościowa gruntu PN-88  B-04481 EN-ISO 17892-2
analiza sitowa PN-88  B-04481 EN-ISO 17892-4
 analiza sedymentacyjna PN-88  B-04481 EN-ISO 17892-4
 granica plastyczności PN-88  B-04481 EN-ISO 17892-12
granica płynności PN-88  B-04481 EN-ISO 17892-12
 Zawartość części organicznych  PN-88  B-04481
Oznaczenie współczynnika filtracji [k] EN-ISO 17892-11

 BADANIE CECH MECHANICZNYCH

Badanie w aparacie trójosiowego ściskania PN-88  B-04481 EN-ISO 17892-8 EN-ISO 17892-9
Badania edometryczne  PN-88  B-04481 EN-ISO 17892-5
Badanie w aparacie bezpośredniego ścinania  PN-88  B-04481 EN-ISO 17892-10

INNE BADANIA

Analiza chemiczna wody agresywność wobec betonu PN-EN 206-1:2003
Badania metodą Proctora  PN-88  B-04481 BS 1377-4:1990

W razie konieczności wykonania bardziej specjalistycznych lub nietypowych badań laboratoryjnych gruntu prosimy o kontakt z naszym ekspertem do spraw badań laboratoryjnych mgr Tomaszem Paskiem.

OPRACOWANIA

Geoprojekt Szczecin Sp. z o.o. wykonuje szereg opracowań dotyczących warunków gruntowo-wodnych w podłożu projektowanych lub istniejących obiektów, w tym:

 • projekty robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych,
 • dokumentacje geologiczno-inżynierskie w celu projektowania posadowienia obiektów budowlanych,
 • opinie geotechniczne oraz dokumentacje badań gruntu dla ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych,
 • dokumentacje hydrogeologiczne dotyczące inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, studni i otworów obserwacyjnych,
 • plany ruchu dla potrzeb badań geologicznych wykonywanych na obszarach górniczych,
 • opinie i ekspertyzy techniczne (np. dotyczące przyczyn awarii budowlanych),
 • odbiory wykopów fundamentowych,
 • odbiory zagęszczeń podłoży.

Wszystkie opracowania wykonywane są zgodnie z aktualnym prawem geologicznym i górniczym, na podstawie obowiązujących norm oraz z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. Zajmujemy się statycznymi i dynamicznymi badaniami gruntu, a także wierceniem rdzeniowym. Zapraszamy także do zapoznania się z pełnym zakresem prac geotechnicznych i geologicznych prowadzonych przez firmę Geoprojekt.

OPROGRAMOWANIE

Geoprojekt Szczecin zapewnia najwyższą jakość wykonywanych opracowań, zarówno pod względem merytorycznym, jak i estetycznym. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu szeregu programów komputerowych służących przedstawianiu i interpretowaniu uzyskanych wyników badań, w tym również programy autorskie. Do graficznego przedstawiania wyników prac polowych takich jak wiercenia, sondowania SPT, ciągłe sondowania dynamiczne i statyczne, a także dla sporządzania przekrojów i map wykorzystujemy obecnie najczęściej stosowany w Polsce program Geostar wrocławskiej firmy Soft Projekt. Do rejestracji wyników badań sondą statyczną CPT/CPTU służy program firmy Geomil CPTest, natomiast na edycję graficzną oraz eksport danych pozwala program CPTask. Do interpretacji danych z sondowań statycznych współpracujący z programem Geostar program CPTStar. Interpretację oraz prezentację wyników badań presjometrycznych umożliwia autorski program PRESJOMETR 2.0, pozwalający na dokładną i szybką analizę wyników badań gruntu oraz przejrzystą ich prezentację. Na interpretację oraz graficzne przedstawienie wyników badań uziarnienia gruntu pozwala autorski program Areometr. Do sporządzania map, szkiców sytuacyjnych oraz szkiców odkrywek, czy wykopów stosowany jest najczęściej popularny wśród projektantów budowlanych program AutoCAD. Na życzenia Klienta wykonujemy elektroniczną wersję dokumentacji geologiczno-inżynierskich, hydrogeologicznych oraz pozostałych opracowań. Stosowane oprogramowanie umożliwia eksport danych do formatu np. xls, doc, pdf, dxf, dwg.

POZNAJ NAS

Masz pytanie? Skontaktuj się już teraz!

+48 91 46 666 70

ZNAJDŹ NAS

SZCZECIN

ZAPYTAJ ONLINE