Usługi geologiczno-inżynierskie – Kontakt

Przedsiębiorstwo Geologiczne „Geoprojekt Szczecin” Spółka z o.o. od ponad 60 lat świadczy kompleksowe usługi w zakresie geologii inżynierskiej, geotechniki, a także hydrogeologii. Wykonujemy m.in. wiercenia rurowane, nierurowane, rdzeniowe, sondowania statyczne i dynamiczne gruntu oraz badania presjometryczne. Oferujemy wysokiej jakości opracowania, m in. dokumentacje geologiczno-inżynierskie i hydrogeologiczne, dokumentacje badań podłoża gruntowego i opinie geotechniczne.

Zapraszamy do kontaktu przedsiębiorstwa, biura projektowe jak i osoby prywatne zainteresowane ofertą naszej firmy. Odpowiemy na wszelkie Państwa pytania dotyczące prowadzonych przez nas badań geologicznych.

Przedsiębiorstwo Geologiczne Geoprojekt Szczecin Sp. z o.o.
ul. Tartaczna 9,
70-893 Szczecin
NIP: 852-040-55-52
Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy, nr KRS 0000116589
Kapitał zakładowy: 54 000,00 zł

Proszę również do nas dzwonić.
Numer telefonu naszego sekretariatu (pani Izabela Walerczyk) to:

+48 91 46 666 70

 

 

Codziennie sprawdzamy naszą pocztę elektroniczną i nie pozostawiamy bez odpowiedzi żadnego e-maila przesłanego na adres: biuro@geoprojekt.szczecin.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
w Przedsiębiorstwie Geologicznym Geoprojekt Szczecin Sp. z o.o.

Edyta Rajczyk
iodo@sksm.com.pl

Formularz kontaktowy

checkbox

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Przedsiębiorstwo Geologiczne Geoprojekt Szczecin Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (70-893), ul. Tartaczna 9 w cellu obsługii zgłoszenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Lokalizacja