• Badania   geotechniczne i geologiczne

  • Roboty  ziemne i budowlane

  • Geologia  jest naszą pasją

Sprzęt

wiercenia geologiczne

Wiertnice

WIERTNICA GEOLOGICZNA H35SM Uniwersalna wiertnica geologiczna H35S.M służy do wykonywania pionowych otworów...

czytaj więcej strzałka

Warto wiedzieć

usługi geologiczno – inżynierskie

Geologia

to nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem budowy, własności i historii skorupy ziemskiej oraz procesami i zjawiskami zachodzącymi we wnętrzu Ziemi i na jej powierzchni, dzięki którym ulega ona przeobrażeniom. Jako samodzielna nauka geologia istnieje od XVIII wieku. Wyniki poszczególnych działów geologii podstawowej wykorzystywane są do celów praktycznych w tzw. geologii stosowanej – (m. in. geologii złóż, hydrogeologii i geologii inżynierskiej).

zdjecie_oferta

Oferta badań geologicznych

Nasze przedsiębiorstwo zapewnia pełną obsługę w zakresie badań geologiczno-inżynierskich, geotechnicznych, a także hydrogeologii. Dysponujemy specjalistycznym sprzętem badawczym, bogatym archiwum, a przede wszystkim wykwalifikowaną kadrą. Dzięki temu jesteśmy w stanie podjąć i zrealizować każde zadanie z zakresu badań geologicznych, zachowując uzgodnione terminy i skuteczność działań. Opracowania przygotowywane przez naszą firmę wyróżniają się dużą starannością i przejrzystą szatą graficzną. Na życzenie klienta możemy je wykonać również w języku angielskim. Szczegółowe wnioski i zalecenia zamieszczone w opracowaniach pozwalają wykonać prace fundamentowe oraz ziemne na potrzeby danej inwestycji w sposób oszczędny, zapewniający jednocześnie bezpieczną i bezawaryjną eksploatację budowli.

Do badań geologicznych wykorzystujemy nowoczesny sprzęt badawczy. Dysponujemy kilkoma wiertnicami pozwalającymi na prowadzenie wierceń geologicznych różnymi technikami, w tym wierceń rurowanych, nierurowanych i rdzeniowych. Wykonujemy sondowania dynamiczne i statyczne gruntu (sondą DPL, DPM, DPSH, SLVT i CPT), badania płytą statyczną VSS oraz badania presjometryczne. Posiadamy laboratorium chemiczne i gruntowe, komputery ze specjalistycznym oprogramowaniem oraz bogate archiwum.

Aby szczegółowo omówić zakres planowanych prac, zachęcamy do kontaktu. Nasi wykwalifikowani pracownicy pomogą Państwu ustalić zakres robót terenowych oraz prac kameralnych, obejmujących przede wszystkim opracowanie dokumentacji wynikowej. Przedstawią również kosztorys za zaproponowane usługi geologiczne.