Sprzęt

wiercenia geologiczne

Wiertnice

WIERTNICA GEOLOGICZNA H35SM Uniwersalna wiertnica geologiczna H35S.M służy do wykonywania pionowych otworów...

czytaj więcej grafika

Warto wiedzieć

usługi geologiczno – inżynierskie

Geologia

to nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem budowy, własności i historii skorupy ziemskiej oraz procesami i zjawiskami zachodzącymi we wnętrzu Ziemi i na jej powierzchni, dzięki którym ulega ona przeobrażeniom. Jako samodzielna nauka geologia istnieje od XVIII wieku. Wyniki poszczególnych działów geologii podstawowej wykorzystywane są do celów praktycznych w tzw. geologii stosowanej – (m. in. geologii złóż, hydrogeologii i geologii inżynierskiej).

zdjecie_oferta

Oferta

Nasze przedsiębiorstwo dysponuje specjalistycznym sprzętem badawczym, bogatym archiwum, a przede wszystkim wykwalifikowaną kadrą. Dzięki temu jesteśmy w stanie podjąć i zrealizować każde zadanie z zachowaniem uzgodnionych terminów i skuteczności działań. Opracowania przygotowywane przez naszą firmę wyróżniają się dużą starannością i przejrzystą szatą graficzną. Na życzenie klienta możemy je wykonać również w języku angielskim. Szczegółowe wnioski i zalecenia uwzględnione w opracowaniach pozwalają wykonać prace fundamentowe oraz ziemne dowolnej inwestycji w sposób oszczędny, zapewniający jednocześnie bezpieczną i bezawaryjną eksploatację budowli.

 

Do badań geologicznych wykorzystujemy nowoczesny sprzęt badawczy. Dysponujemy kilkoma wiertnicami pozwalającymi na prowadzenie wierceń geologicznych różnymi technikami, w tym wierceń rurowanych, nierurowanych i rdzeniowych. Posiadamy również liczne sondy (DPL, DPM, DPSH, SLVT i CPT) wykorzystywane do sondowania statycznego oraz dynamicznego, a także presjometry, laboratorium chemiczne i gruntowe, komputery ze specjalistycznym oprogramowaniem.

 

Aby szczegółowo omówić zakres planowanych prac, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu. Nasi wykwalifikowani pracownicy pomogą Państwu ustalić zakres prac niezbędny do wykonania zadania geologicznego z uwzględnieniem rachunku ekonomicznego.