Praca

Przedsiębiorstwo Geologiczne „Geoprojekt Szczecin” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
przy ul. Tartacznej 9, poszukuje geologa na stanowisko:

 

GEOLOG / ASYSTENT GEOLOGA

 

O firmie:

Przedsiębiorstwo Geologiczne „Geoprojekt Szczecin” Sp. z o.o. świadczy kompleksowe usługi
w zakresie geologii inżynierskiej, geotechniki, hydrogeologii, a także badań związanych
z poszukiwaniem złóż kruszywa naturalnego. Wykorzystując 60 – letnie doświadczenie
w branży, nowoczesny sprzęt i oprogramowanie, realizujemy zadania geologiczne na potrzeby budownictwa,
w tym inwestycji liniowych i hydrotechnicznych.

 

Miejsce pracy na oferowanym stanowisku:

Praca na terenie kraju w terenie oraz w siedzibie firmy w Szczecinie.

 

Zakres obowiązków:

 

Dozór geologiczny nad realizacją prac w terenie, w tym:

·         tyczenie punktów badawczych,

·         zapewnienie prawidłowej techniki wykonania prac oraz likwidacji wyrobisk,

·         analiza makroskopowa gruntów,

·         prowadzenie pomiarów i obserwacji hydrogeologicznych,

·         pobór próbek gruntów i wody do badań laboratoryjnych,

·         sporządzanie dokumentacji pierwotnej: m. in. polowych metryk wierceń, sondowań.

 

Praca biurowa w siedzibie firmy:

·         w zależności od kwalifikacji geologicznych – sporządzanie / pomoc w opracowywaniu projektów robót geologicznych, dokumentacji gologiczno – inżynierskich, hydrogeologicznych,

·         sporządzanie innych opracowań geologicznych i dokumentacji wynikowych,

w tym:

·         analiza, interpretacja i graficzne przedstawienie wyników badań polowych i laboratoryjnych,

·         sporządzanie części opisowej, map tematycznych (AutoCad).

 

Wymagania:

 

·         wykształcenie wyższe geologiczne – tytuł inżyniera i/lub magistra,

·         znajomość środowiska Windows, pakietu Microsoft Office, programu AutoCad ,

·         prawo jazdy kat. B,

·         dyspozycyjność – gotowość do wyjazdów służbowych,

·         chęć do pracy,

·         dobra organizacja czasu pracy,

·         umiejętność pracy w zespole,

·         rzetelność.

 

Dodatkowym atutem będą: doświadczenie w pracy w geologii, uprawnienia geologiczne, umiejętność makroskopowej analizy gruntów, znajomość programów GeoStar, Surfer.

 

Oferujemy:

 

·         umowę o pracę na czas nieokreślony, po pozytywnej ocenie pracy w okresie próbnym
(3 miesiące),

·         stabilne warunki zatrudnienia,

·         wynagrodzenie do uzgodnienia, w zależności od kwalifikacji,

·         możliwość rozwoju zawodowego, zdobycie uprawnień geologicznych kategorii XIII, VII, VI, V,

·         unikalną wiedzę i doświadczenie zdobyte w firmie znanej z wysokiej jakości usług geologicznych.

 

Osoby zainteresowane podjęciem pracy w naszej firmie, prosimy o kierowanie aplikacji (zawierających CV
oraz list motywacyjny) pocztą elektroniczną, na adres: biuro@geoprojekt.szczecin.pl

 

Jednocześnie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane z otrzymanych aplikacji.

W załączonych dokumentach prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 2016, poz. 922)”.