Polskie Zrzeszenie Wykonawców Badań Podłoża Gruntowego

aktu1+

Przedsiębiorstwo Geologiczne Geoprojekt Szczecin jest członkiem Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Badań Podłoża Gruntowego. Nieustannie się rozwijamy, kooperujemy, wymieniamy doświadczeniami.

W dniu 19 lutego 2021r. w Zgromadzeniu Ogólnym Członków Zrzeszenia we Wrocławiu, Prezes Geoprojektu Szczecin Pan Mirosław Ingielewicz został wybrany na Skarbnika Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Badań Podłoża Gruntowego.